دلنوشته های مهدوی خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود ز دام خال سیاهش کسی رها نشود خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود جواب ناله ی ما را نمیدهد دلبر خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود شنبده ام که از این حرف،یار خسته شده خدا کند که به اخراج ما رضا نشود مریض عشقم و من را طبیب لازم نیست خدا کند که مریضی من دوا نشود... http://moud12.ir 2018-01-18T11:07:19+01:00 text/html 2018-01-12T14:52:00+01:00 moud12.ir خودم سرچشمه ی باران ... http://moud12.ir/post/666 <p>سر منشاء هر خیری سرچشمه ی باران هم </p> <p><br> </p> <p>جمعه شد و یادِ تو این عبدِ پشیمان هم </p> <p><br> </p> <p>تا کِی تو و این دوری؟ تا کِی من و مَهجوری؟ </p> <p><br> </p> <p>ای کاش به سر آید با تو غمِ هجران هم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-01-05T13:35:00+01:00 moud12.ir خودم فتنه ... http://moud12.ir/post/665 <p>هر جا که بر پا فتنه ای و معضلی باشد </p> <p><br> </p> <p>راه نجاتش پیروی از یک ولی باشد </p> <p><br> </p> <p>جان ها به قربانِ ولی امرِ این دوران </p> <p><br> </p> <p>رهبر فقط باید از اولاد علی باشد </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-12-29T13:18:00+01:00 moud12.ir خودم انتظارِ یاری ... http://moud12.ir/post/664 <p>گر چه سینه جمعه ها در یادِ آن غائب گم است </p> <p><br> </p> <p>مرغِ دل امروز گاهی مشهد و گاهی قم است </p> <p><br> </p> <p>آی مردم وقت تنگ و سینه تنگ و راه دور </p> <p><br> </p> <p>یارِ ما در انتظارِ یاریِ ما مردم است<br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-12-22T13:33:00+01:00 moud12.ir خودم زلزله ... http://moud12.ir/post/663 <p>زلزله پیش از آنیکه به جانی بخورد </p> <p><br> </p> <p>کاشکی این دلِ ما نیز تکانی بخورد </p> <p><br> </p> <p>عمرِ ما نیست به اندازه ی یلدا ای کاش </p> <p><br> </p> <p>که به دردت دلِ آشفته زمانی بخورد </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-12-15T13:47:00+01:00 moud12.ir خودم تقویم ... http://moud12.ir/post/662 <p>ما به دنیای بدونِ تو همه سرگرمیم </p> <p><br> </p> <p>انتظارِ تو و جمعه شده حذف از تقویم </p> <p><br> </p> <p>مرد آن است که در یاریِ تو مثلِ حسین </p> <p><br> </p> <p>جانِ ناقابل خود را بنماید تقدیم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-12-08T13:40:00+01:00 moud12.ir خودم محال ... http://moud12.ir/post/661 <p>دیدارِ تو با چشمِ گنهکار محال است </p> <p><br> </p> <p>یاریِ تو با این دلِ بیمار محال است </p> <p><br> </p> <p><span style="font-size: 14px; line-height: 1.6em; background-color: initial;">هر جمعه به خود گفتم اگر یار ... ولی حیف</span> </p> <p><span style="font-size: 14px; line-height: 1.6em; background-color: initial;"><br></span> </p> <p>وصلِ منِ عصیان زده با یار محال است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-12-01T13:39:00+01:00 moud12.ir خودم شعله ور ... http://moud12.ir/post/660 <p>ای جمعه دوباره شعله ور آمده ای<br> </p> <p><br> </p> <p>مانند همیشه در به در آمده ای </p> <p><br> </p> <p>این هفته هم آمده غروب ، ای جمعه </p> <p><br> </p> <p>از صاحبِ خویش بی خبر آمده ای </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-11-24T12:40:00+01:00 moud12.ir خودم آشنا ... http://moud12.ir/post/659 <p>ای آشنا،غریبی ات مرا رها نمیکند </p> <p><br> </p> <p>کسی به جز تو جمعه ها به ما دعا نمیکند </p> <p><br> </p> <p>در انتظارِ بانگِ تو کنارِ خانه ی خدا </p> <p><br> </p> <p>نشسته ایم جمعه و کسی صدا نمیکند </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-11-17T13:40:00+01:00 moud12.ir خودم صفر رفت ... http://moud12.ir/post/658 <p>ای سفر کرده صفر رفت بیا آقاجان </p> <p><br> </p> <p>به نبی و حسن و هم به رضا آقاجان </p> <p><br> </p> <p>ما دوماه هست عزادارِ غمِ اربابیم </p> <p><br> </p> <p>قسمتم کن حرمِ کرب و بلا آقاجان </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-11-10T13:17:00+01:00 moud12.ir خودم مسیرِ اربعین ... http://moud12.ir/post/657 <p>در مسیرِ اربعین یادِ تو همپای همه است </p> <p><br> </p> <p>ذکرِ "اللهم عجل" روی لبهای همه است </p> <p><br> </p> <p>اربعین، پای پیاده، از نجف تا کربلا </p> <p><br> </p> <p>با شما راهی شدن، این اوجِ رویای همه است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک فرج </p> text/html 2017-10-27T14:35:00+01:00 moud12.ir خودم حاشا ... http://moud12.ir/post/656 <p><strong>کِی نقاب از چهره میگیری تماشایت کنیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تا به کِی هر جمعه با ندبه تمنایت کنیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>آن زمانی که بیایی آنقدر ما غافلیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ترسم از آن است آقاجان که حاشایت کنیم</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-10-20T13:04:00+01:00 moud12.ir خودم دلتنگیِ غروب ... http://moud12.ir/post/655 <p><strong>باز آمده است جمعه و دلتنگی و غروب</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>غم را بگیر از دلِ ما کاشف الکروب</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ما را خیالِ وصلِ تو کرده است سر به راه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>حالِ بدِ مرا به نگاهی نما تو خوب</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-10-13T13:11:00+01:00 moud12.ir خودم قاصدک ... http://moud12.ir/post/654 <p><strong>باز هم قاصدک بی خبر آمد جمعه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>مثلِ هر هفته دل آشفته تر آمد جمعه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>کاشکی یک خبری از تو می آمد اما</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بی گلِ روی تو آقا به سر آمد جمعه</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-10-06T13:01:00+01:00 moud12.ir خودم غم ِ دوباره ... http://moud12.ir/post/653 <p><strong>هر جمعه با خیالِ تو دل پر شراره تر</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>در ماهِ غصه داریِ تو غم دوباره تر</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>با گریه گفت خواهرِ مَحمِل نشین : حسین</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>از پیرهن شده بدنت پاره پاره تر</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-09-29T12:39:00+01:00 moud12.ir خودم تک سوار ... http://moud12.ir/post/652 <p><strong>غروبِ جمعه شد و انتظار یادِ من آمد</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>دوباره غربتِ آن تک سوار یادِ من آمد</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بیا و روضه بخوان از غروبِ عاشورا</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>سرِ بریده ای و نیزه دار یادِ من آمد</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-09-22T13:12:00+01:00 moud12.ir خودم ماهِ محرّم ... http://moud12.ir/post/651 <p><strong>جمعه ی ماهِ محرّم که غم انگیزتر است</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>دلِ من از غمِ هجرانِ تو لبریزتر است</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>جمعه و ماهِ محرّم ، غم و اندوهِ فراق</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>فصلِ پاییزِ من امسال چه پاییزتر است</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-09-15T14:23:00+01:00 moud12.ir خودم حُرّ ... http://moud12.ir/post/650 <p><strong>در فراقت اشک باید از بصر جاری کنم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>روز و شب باید تو را از جان و دل یاری کنم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong> میرسد ماهِ عزای جدِّ عطشانت حسین</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>کاشکی من حُرّ شوم تا بهرِ تو کاری کنم</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-09-08T13:52:00+01:00 moud12.ir خودم غدیرِ خم ... http://moud12.ir/post/649 <p><strong>خوش آن زمان که شود نامِ تو اذانِ همه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>مدالِ نوکری تو شود از آنِ همه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>امامِ منتظران شد غدیرِ خُم امّا</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>غمِ ندیدنِ تو بغضِ بی امانِ همه</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-09-01T13:09:00+01:00 moud12.ir خودم قربانی ... http://moud12.ir/post/648 <p><strong>قربانیِ نَفْسِ خیره هستیم همه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>افسوس که دل به غیر بستیم همه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>با این همه ای منتقمِ آلِ عبا</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>هر جمعه به جمعه دل به دستیم همه</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-08-25T14:14:00+01:00 moud12.ir خودم لذتِ دیدار ... http://moud12.ir/post/647 <p><strong>ما را نسیمِ کوی تو ای یار آرزوست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>جمعه به جمعه لذتِ دیدار آرزوست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>سربار کرده بارِ گناهانمان ولی</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ما را غلامیِ سرِ دربار آرزوست</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-08-18T13:39:00+01:00 moud12.ir خودم محبتِ زیاد ... http://moud12.ir/post/646 <p><strong>تمامِ طولِ هفته را نبوده ام به یادتان</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>جلب نمیشود به من دوباره اعتمادتان</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>نیست به من امیدی و غروبِ جمعه میرسد</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>امید میدهد به دل محبتِ زیادتان</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-08-11T13:43:00+01:00 moud12.ir خودم غیبتِ کبری ... http://moud12.ir/post/645 <p><strong>بهتر از این چه خبر در همه دنیا آید</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>که به پایان دگر این غیبتِ کبری آید</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>عصرِ جمعه است بیایید دعایی بکنیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>که همین جمعه خدایا گل زهرا آید</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-08-04T13:38:00+01:00 moud12.ir خودم ثامن الحجج ... http://moud12.ir/post/644 <p><strong>یا ثامن الحجج به دلِ ما نظاره ای</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بیچاره ایم ضامنِ آهو ، تو چاره ای</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ما را خبر کند به ظهورِ نگار ، کاش</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تنگِ غروبِ جمعه صدای نقاره ای</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-07-28T14:32:00+01:00 moud12.ir خودم انقلاب ... http://moud12.ir/post/643 <p><strong>جمعه غروب آمد و باز التهاب ها</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>مانده سوال ها به امیدِ جواب ها</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تنها به دستهای تو ای صاحب الزمان</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تکمیل میشود همه ی انقلاب ها</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-07-21T15:25:00+01:00 moud12.ir خودم هنگامِ غروب ... http://moud12.ir/post/642 <p><strong>عصرِ دم کرده ی تابستان هم با غمِ دوریِ تو سرد شده است</strong> </p> <p><strong>باز هم یادِ تو هنگامِ غروب ، باز هم سینه پر از درد شده است</strong> </p> <p><strong>نشده یارِ تو انگار هنوز سیصد و سیزده آزاده ی مرد</strong> </p> <p><strong>برسد کاش بگویی هر کس منتظر بوده دگر مرد شده است</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-07-14T11:17:00+01:00 moud12.ir خودم دلشوره های جمعه ... http://moud12.ir/post/641 <p><strong>دلشوره های جمعه که تکرار میشود</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>در سر دوباره یادِ تو بیدار میشود</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>دستم تهی است یوسفِ زهرا هزار حیف</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>دل،جمعه ها که راهی بازار میشود</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-07-07T15:18:00+01:00 moud12.ir خودم فرصتِ فردا ... http://moud12.ir/post/640 <p><strong>این خبر را بنویسید که غم ها باقیست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>رفت امروز ولی فرصتِ فردا باقیست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>مژده ای منتظران گرچه جهان تاریک است</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>یک نفر بهرِ نجاتِ همه دنیا باقیست</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-06-30T14:08:00+01:00 moud12.ir خودم دردِ بی درمان ... http://moud12.ir/post/639 <p><strong>دردی ست به جانِ ما که درمان شدنی نیست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بغضی است غروبِ جمعه کتمان شدنی نیست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تا جلوه کند نبودِ حُسنٙت به جهان</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>در دل به جز اندوهِ تو مهمان شدنی نیست</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-06-23T12:20:00+01:00 moud12.ir خودم پرونده ی پر گناه ... http://moud12.ir/post/638 <p><strong>ماییم و دلی که روسیاه است هنوز</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ماییم و لبی که غرقِ آه است هنوز</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>‌‌‌ماهِ رمضان دیگری هم که گذشت</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>پرونده ی ما پر از گناه است هنوز</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p>