دلنوشته های مهدوی خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود ز دام خال سیاهش کسی رها نشود خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود جواب ناله ی ما را نمیدهد دلبر خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود شنبده ام که از این حرف،یار خسته شده خدا کند که به اخراج ما رضا نشود مریض عشقم و من را طبیب لازم نیست خدا کند که مریضی من دوا نشود... http://montazer313mard.mihanblog.com 2017-11-17T17:15:19+01:00 text/html 2017-11-17T10:10:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم صفر رفت ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/658 <p>ای سفر کرده صفر رفت بیا آقاجان </p> <p><br> </p> <p>به نبی و حسن و هم به رضا آقاجان </p> <p><br> </p> <p>ما دوماه هست عزادارِ غمِ اربابیم </p> <p><br> </p> <p>قسمتم کن حرمِ کرب و بلا آقاجان </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-11-10T09:47:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم مسیرِ اربعین ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/657 <p>در مسیرِ اربعین یادِ تو همپای همه است </p> <p><br> </p> <p>ذکرِ "اللهم عجل" روی لبهای همه است </p> <p><br> </p> <p>اربعین، پای پیاده، از نجف تا کربلا </p> <p><br> </p> <p>با شما راهی شدن، این اوجِ رویای همه است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک فرج </p> text/html 2017-10-27T11:05:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم حاشا ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/656 <p><strong>کِی نقاب از چهره میگیری تماشایت کنیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تا به کِی هر جمعه با ندبه تمنایت کنیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>آن زمانی که بیایی آنقدر ما غافلیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ترسم از آن است آقاجان که حاشایت کنیم</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-10-20T09:34:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم دلتنگیِ غروب ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/655 <p><strong>باز آمده است جمعه و دلتنگی و غروب</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>غم را بگیر از دلِ ما کاشف الکروب</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ما را خیالِ وصلِ تو کرده است سر به راه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>حالِ بدِ مرا به نگاهی نما تو خوب</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-10-13T09:41:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم قاصدک ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/654 <p><strong>باز هم قاصدک بی خبر آمد جمعه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>مثلِ هر هفته دل آشفته تر آمد جمعه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>کاشکی یک خبری از تو می آمد اما</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بی گلِ روی تو آقا به سر آمد جمعه</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-10-06T09:31:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم غم ِ دوباره ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/653 <p><strong>هر جمعه با خیالِ تو دل پر شراره تر</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>در ماهِ غصه داریِ تو غم دوباره تر</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>با گریه گفت خواهرِ مَحمِل نشین : حسین</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>از پیرهن شده بدنت پاره پاره تر</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-09-29T09:09:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم تک سوار ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/652 <p><strong>غروبِ جمعه شد و انتظار یادِ من آمد</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>دوباره غربتِ آن تک سوار یادِ من آمد</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بیا و روضه بخوان از غروبِ عاشورا</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>سرِ بریده ای و نیزه دار یادِ من آمد</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-09-22T09:42:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم ماهِ محرّم ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/651 <p><strong>جمعه ی ماهِ محرّم که غم انگیزتر است</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>دلِ من از غمِ هجرانِ تو لبریزتر است</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>جمعه و ماهِ محرّم ، غم و اندوهِ فراق</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>فصلِ پاییزِ من امسال چه پاییزتر است</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-09-15T09:53:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم حُرّ ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/650 <p><strong>در فراقت اشک باید از بصر جاری کنم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>روز و شب باید تو را از جان و دل یاری کنم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong> میرسد ماهِ عزای جدِّ عطشانت حسین</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>کاشکی من حُرّ شوم تا بهرِ تو کاری کنم</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-09-08T09:22:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم غدیرِ خم ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/649 <p><strong>خوش آن زمان که شود نامِ تو اذانِ همه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>مدالِ نوکری تو شود از آنِ همه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>امامِ منتظران شد غدیرِ خُم امّا</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>غمِ ندیدنِ تو بغضِ بی امانِ همه</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-09-01T08:39:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم قربانی ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/648 <p><strong>قربانیِ نَفْسِ خیره هستیم همه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>افسوس که دل به غیر بستیم همه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>با این همه ای منتقمِ آلِ عبا</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>هر جمعه به جمعه دل به دستیم همه</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-08-25T09:44:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم لذتِ دیدار ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/647 <p><strong>ما را نسیمِ کوی تو ای یار آرزوست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>جمعه به جمعه لذتِ دیدار آرزوست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>سربار کرده بارِ گناهانمان ولی</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ما را غلامیِ سرِ دربار آرزوست</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-08-18T09:09:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم محبتِ زیاد ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/646 <p><strong>تمامِ طولِ هفته را نبوده ام به یادتان</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>جلب نمیشود به من دوباره اعتمادتان</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>نیست به من امیدی و غروبِ جمعه میرسد</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>امید میدهد به دل محبتِ زیادتان</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-08-11T09:13:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم غیبتِ کبری ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/645 <p><strong>بهتر از این چه خبر در همه دنیا آید</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>که به پایان دگر این غیبتِ کبری آید</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>عصرِ جمعه است بیایید دعایی بکنیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>که همین جمعه خدایا گل زهرا آید</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-08-04T09:08:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم ثامن الحجج ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/644 <p><strong>یا ثامن الحجج به دلِ ما نظاره ای</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بیچاره ایم ضامنِ آهو ، تو چاره ای</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ما را خبر کند به ظهورِ نگار ، کاش</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تنگِ غروبِ جمعه صدای نقاره ای</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-07-28T10:02:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم انقلاب ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/643 <p><strong>جمعه غروب آمد و باز التهاب ها</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>مانده سوال ها به امیدِ جواب ها</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تنها به دستهای تو ای صاحب الزمان</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تکمیل میشود همه ی انقلاب ها</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-07-21T10:55:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم هنگامِ غروب ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/642 <p><strong>عصرِ دم کرده ی تابستان هم با غمِ دوریِ تو سرد شده است</strong> </p> <p><strong>باز هم یادِ تو هنگامِ غروب ، باز هم سینه پر از درد شده است</strong> </p> <p><strong>نشده یارِ تو انگار هنوز سیصد و سیزده آزاده ی مرد</strong> </p> <p><strong>برسد کاش بگویی هر کس منتظر بوده دگر مرد شده است</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-07-14T06:47:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم دلشوره های جمعه ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/641 <p><strong>دلشوره های جمعه که تکرار میشود</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>در سر دوباره یادِ تو بیدار میشود</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>دستم تهی است یوسفِ زهرا هزار حیف</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>دل،جمعه ها که راهی بازار میشود</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-07-07T10:48:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم فرصتِ فردا ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/640 <p><strong>این خبر را بنویسید که غم ها باقیست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>رفت امروز ولی فرصتِ فردا باقیست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>مژده ای منتظران گرچه جهان تاریک است</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>یک نفر بهرِ نجاتِ همه دنیا باقیست</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-06-30T09:38:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم دردِ بی درمان ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/639 <p><strong>دردی ست به جانِ ما که درمان شدنی نیست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بغضی است غروبِ جمعه کتمان شدنی نیست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تا جلوه کند نبودِ حُسنٙت به جهان</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>در دل به جز اندوهِ تو مهمان شدنی نیست</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-06-23T07:50:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم پرونده ی پر گناه ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/638 <p><strong>ماییم و دلی که روسیاه است هنوز</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ماییم و لبی که غرقِ آه است هنوز</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>‌‌‌ماهِ رمضان دیگری هم که گذشت</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>پرونده ی ما پر از گناه است هنوز</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-06-16T10:05:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم شبِ قدر ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/637 <p><strong>شبِ قدر و شبِ جمعه؛ همه گریان بودیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بابتِ نامه ی اعمالِ بدِ خویش پشیمان بودیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>با تو پیمان همه بستیم که اصلاح شویم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>کاش ای صاحبِ ما، بر سرِ پیمان بودیم</strong><strong></strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-06-09T10:33:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم کریم اهل بیت ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/636 <p><strong>تو کریمِ اهل بیتی ما گدای اهل بیت</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ای حسن,حُسْنِ خِتامی بر عطای اهل بیت</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>جمعه ی ماهِ مبارک شد شبِ میلادِ تو</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>میرسد مهدی به زودی با دعای اهل بیت</strong> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-06-02T09:49:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم خوان ِ خدایی ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/635 <p>ا<strong>ین روزها که روزه گرفتیم بهتریم </strong> </p> <p><strong>از بوی نانِ خوانِ خدایی معطریم </strong> </p> <p><strong>وقتِ سحر به یادِ تو ای غایب از نظر </strong> </p> <p><strong>افطارها به یادِ لبِ شاهِ بی سریم</strong> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-05-26T09:59:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم ماه مبارک رمضان ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/634 <p><strong>ماهِ مبارکِ رمضان شد دلم شکست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>از این همه گناه دلِ غرقِ غم شکست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تنگِ غروبِ جمعه الا غائب از نظر</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>از بس که خورده ام غمِ تو روزه ام شکست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-05-19T09:10:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم سیدِ مظلوم ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/633 <p><strong>در دلِ ما میلِ روحانی که نیست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>من به دنبالِ کی ام ؟ آنی که نیست</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>سیدِ مظلومِ ما پس کِی ظهور؟</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>آه ...می آیی ؟ به تن جانی که نیست</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-05-12T09:27:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم روز عید ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/632 <p><strong>روزِ عید است ولی خنده به لب دشوار است</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>جمعه -هر چند که عید است- ولی غمبار است</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>دیده گریان و دلم تنگ ، چه عیدی دارم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>عیدِ ما منتظران روزِ خوشِ دیدار است</strong> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-05-05T08:59:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم فتنه ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/631 <p>من که از بینِ همه فتنه جان سالم به درنخواهم برد </p> <p>غیرِ درگاهِ پادشاهیِ تو شِکْوِه جای دگر نخواهم برد </p> <p>هرکه خواهد رٙوٙد به هر سویی شِکْوِه ها را بٙرٙد به هر کویی </p> <p>عصرِ جمعه من ای امامِ زمان غیرِ کویت به سرنخواهم برد </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-04-28T09:21:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم مسافر صحرا ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/630 <p><strong>الا مسافرِ صحرا خدانگهدارت</strong> </p> <p><strong>نهان و غائب و پیدا خدانگهدارت</strong> </p> <p><strong>غروبِ جمعه دوباره به گریه میگوییم</strong> </p> <p><strong>عزیزِ حضرتِ زهرا خدانگهدارت</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p>