سر باز خواهد کرد زخمِ جمعه های ما


آیا به گوشَت می رسد سوزِ صدای ما؟


تا کِی نوشته دستِ تقدیرِ خداوندی


این جمعه های بی تو بودن را به پای ما؟اللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1398/03/31 | 07:10 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

این جمعه های مرده دور از عبورِ تو


سر زنده می شوند همه با حضورِ تو


مستضعفان و منتظران با همه امید


خوش کرده اند دل به زمانِ ظهورِ تو


اللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1398/03/24 | 07:23 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

تنگ است غروبِ جمعه دیوانه دلم


بی یادِ تو می شود چو ویرانه دلم


آن روز که خالی شود از مهرِ شما


والله که با من است بیگانه دلم


اللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1398/03/17 | 05:44 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

شرمنده ترین بنده ی جا مانده در این ماه


از سفره ی مهمانی الله نبرده ست به جز آه


تا روزِ ظهورت چقدر جمعه که مانده ست؟


"القدس لنا" ما به امیدِ تو نشستیم در این راهاللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1398/03/10 | 06:45 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

عمرم خدا کند که به دیدار قد دهد


آقا محل به عبدِ گنهکارِ بد دهد


امشب اگر دعای جماعت فرج شود


حاشا مجیب بشنود و امر رد دهداللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1398/03/3 | 07:59 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات