جامانده های کرب و بلا حالشان بد است


اصلا بدونِ کرب و بلا این جهان بد است


جز در رکابِ تو به خدا صاحب الزمان


جان جای دیگری بدهم بی گمان بد استاللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1397/07/27 | 04:58 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

از کوچه های خلوتِ ما هم عبور کن


گاهی میانِ این دلِ ویران ظهور کن


هر چند روسیاهم و غافل ولی خودت


ویزای اربعینِ مرا جفت و جور کن
اللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1397/07/20 | 05:45 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

تا حال و روزِ ما نشود کم گناه تر


این روزگار می شود از این سیاه تر


آمد غروب جمعه و هر هفته می شود


هی چشم های منتظران رو به راه تراللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1397/07/13 | 05:15 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

در کنارِ پنجره چشمم به راهی سوخته


جمعه ها در سینه دارم سوزِ آهی سوخته


از روی نیزه به محمل میخورد دائم گره


چشمهای نیمه بازی در نگاهی سوخته


اللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1397/07/6 | 03:58 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات